9IskHxP

Zarząd Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce, działając zgodnie ze Statutem (Par. 19, ust. 2, lit. a) na podstawie uchwały nr 2/2019 z posiedzenia Zarządu z dnia 26 lutego 2019, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 2 kwietnia (wtorek) o godz. 16:30 w I terminie i godz. 16:45 w II terminie w Siedlcach w sali konferencyjnej Hotelu IBIS.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zostaje zwołane w celu podjęcia uchwały w sprawie przekazania sekcji piłki nożnej MKP Pogoń Siedlce do nowo powstałej spółki.

REGULAMIN NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MKP – 02.04.2019

PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MKP – 02.04.2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH – 02.04.2019