Statut Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce

Deklaracja Członkowska Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce

Zgodnie z art. 33a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.  U. z 2010 r. Nr. 234. poz. 1536) Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce podaje do publicznej wiadomości sprawozdania finansowe.

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Pobierz

INFORMACJA NA TEMAT KWOT DLA MENADŻERÓW PIŁKARSKICH