POGOŃ SIEDLCE NA ACCREDITO

 

WNIOSEK JEDNORAZOWY – pobierz

 

Kontakt: Mateusz Ciulak – m.ciulak@mkppogonsiedlce.pl

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

1. Wszelkie akredytacje są przyznawane bezpłatnie.

2. Wyrobienie akredytacji jest możliwe wyłącznie poprzez accredito.com. Każda redakcja ma prawo do starania się o jedną wejściówkę dziennikarską i jedną fotograficzną. Ograniczenia nie dotyczą patronów medialnych. MKP Pogoń ma prawo do swobodnego decydowania o przyznaniu akredytacji danej redakcji lub dziennikarzowi.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

4. Rodzaje akredytacji:

– stała – umożliwiająca wejście na wszystkie mecze w danej rundzie. Jej odbiór będzie możliwy najpóźniej na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem danego meczu.

– jednorazowa – umożliwiająca wejście na konkretny mecz. Jej odbiór przebiega identycznie jak w przypadku akredytacji stałej.

5. Jeżeli dziennikarz posiadający stałą akredytację nie będzie obecny na 2/3 spotkań w danej rundzie to straci prawo ubiegania się o nią w kolejnym sezonie. Nadal będzie mógł się starać o akredytację jednorazową.

6. Akredytacje są ważne wraz z legitymacją prasową lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela.

7. MKP Pogoń w celach promocyjnych ma prawo wykorzystywania zdjęć zrobionych w czasie meczów I ligi. Apelujemy, aby materiały fotograficzne przesyłać na adres: media@mkppogonsiedlce.pl.

8. Wstęp na konferencję prasową będzie odbywał się jedynie po okazaniu akredytacji.

 

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W MECZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MKP POGOŃ SIEDLCE

1. Wejście dla mediów znajduje się obok sektora VIP.

2. Przedstawiciele wszelkich mediów mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z akredytacją prasową.

3. Odbiór akredytacji jest możliwy na godzinę przed rozpoczęciem meczu. Przedstawiciele mediów – w razie potrzeby – muszą potwierdzić swoją tożsamość. Akredytowani dziennikarze mają obowiązek wpisania się na listę obecności.

4. Dziennikarze FOTO i TV zobowiązani są do posiadania odpowiednich kamizelek, które będą wydawane czasowo przed daną rundą lub meczem – w zależności od akredytacji.

5. Stanowiska prasowe są przeznaczone tylko dla mediów. Te miejsca są wyłączone ze sprzedaży.

6. Konferencja prasowa po meczach ligowych rozpoczyna się około 10 minut po ostatnim gwizdku. Prawo wstępu na nią mają tylko akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy.

7. Wykonywanie wszelkich czynności medialnych na terenie obiektu podlega nadzorowi przedstawicieli klubu.

8. MKP Pogoń Siedlce jako organizator imprez masowych zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższych przepisów i swobodnego rozstrzygania w sytuacjach niezawartych w regulaminie.