Statut Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce

Pobierz

 

Deklaracja Członkowska Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce

Pobierz

 

Zgodnie z art. 33a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.  U. z 2010 r. Nr. 234. poz. 1536) Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce podaje do publicznej wiadomości sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Pobierz

 

INFORMACJA NA TEMAT KWOT DLA MENADŻERÓW PIŁKARSKICH

Prowizja pośredników transakcyjnych 2018
Prowizja pośredników transakcyjnych 2019
Prowizja pośredników transakcyjnych 2020
Prowizja pośredników transakcyjnych 2021
Prowizja pośredników transakcyjnych (01.01.2022 – 31.12.2022)
Prowizja pośredników transakcyjnych (01.04.2022 – 31.03.2023)
Prowizja pośredników transakcyjnych (01.03.2023 – 31.12.2023)