9IskHxP

Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce uprzejmie informuje, że aby móc posiadać prawo głosu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebraniem Członków Klubu w dniu 2 kwietnia 2019 r., członkowie muszą uregulować wcześniejsze i bieżące składki członkowskie do dnia 31 marca 2019, zgodnie z §12 lit. e, statutu MKP Pogoń Siedlce.

Opłatę za składkę członkowską, można dokonać w biurze Klubu lub bezpośrednio na konto Klubu: nr konta: PKO BP SA 48 1020 4476 0000 8702 0157 9804.

Członkowie, którzy dokonają opłat po 31 marca nie będą posiadali prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 2 kwietnia 2019 r.

Nie będzie również możliwość opłaty składki członkowskiej tuż przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem w dniu 2 kwietnia 2019 r.