PREZES

Andrzej Materski

 

WICEPREZES

Michał Chromiński

 

SKARBNIK

Jan Niedziółka

 

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Marek Ciuhak

Zbigniew Sulej

 

SEKRETARZ

Leszek Czapski

 

KIEROWNIK KLUBU

Łukasz Firus