PREZES

Andrzej Materski

 

WICEPREZESI

Michał Chromiński

Krzysztof Dębiński

 

SKARBNIK

Jan Niedziółka

 

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Marek Ciuhak

Zbigniew Sulej

 

SEKRETARZ

Leszek Czapski

 

KIEROWNIK KLUBU

Łukasz Firus

 

DYREKTOR SPORTOWY

Piotr Kosiorowski