PREZES

Andrzej Materski

 

WICEPREZESI

Michał Chromiński

Krzysztof Dębiński

 

SKARBNIK

wakat

 

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Jan Niedziółka

Dariusz Młynarczyk

Marek Ciuhak

Zdzisław Stefanoff

Zbigniew Sulej

 

SEKRETARZ

Leszek Czapski

 

KIEROWNIK KLUBU

Łukasz Firus

 

DYREKTOR SPORTOWY

Piotr Kosiorowski