PREZES

Rafał Maletka

WICEPREZES

Michał Osiej

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Łukasz Jarkowski

Paweł Przewoźny

Piotr Woźnica

KIEROWNIK KLUBU

Łukasz Firus