ecW7Ed2

Zarząd Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce, działając zgodnie ze Statutem na podstawie uchwały nr 3/2023 z posiedzenia Zarządu z dnia 20 kwietnia 2023, zmienia raz jeszcze termin i zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 17 maja 2023 (środa, godz. 18:00 – I termin, 18:15 – II termin) w Siedlcach w sali konferencyjnej Hotelu „IBIS” przy ul. Jana Pawła II 10.

Na walnym zebraniu oprócz działalności za rok 2022, zostanie omówiony projekt zmian w statucie oraz zostanie podjęta uchwała dotycząca zmian w Statucie Klubu.

Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej w dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Poniżej materiały na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu w tym porządek, regulamin, sprawozdanie Zarządu za rok 2022, sprawozdanie finansowe za 2022 (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacja dodatkowa), uchwały Zarządu 1, 2, 3/2023, projekt zmian w statucie – (proponowany tekst Statutu).