wallne

Zarząd Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce działając zgodnie ze Statutem (Par. 19, Pkt. 1) serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, które odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w I terminie i godz. 17.15 w II terminie (Uchwała Nr 11/2021 Zarządu MKP Pogoń Siedlce z dnia 20 lipca 2021 r.) w sali konferencyjnej Hotelu IBIS, ul. Jana Pawła II 10.

Jednocześnie nadmieniamy, że będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej w dniu walnego zebrania sprawozdawczego.

Poniżej przedstawiamy załączniki:

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

Sprawozdanie zarządu za rok 2020

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

Statut MKP Pogoń Siedlce

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Uchwała nr 11-2021 zarządu klubu