ZGODNIE WYTYCZNYMI UEFA (ARTYKUŁ 35 REGULAMINU LICENCJONOWANIA KLUBÓW I FINANSOWEGO FAIR PLAY) KLUBY PIŁKARSKIE W EUROPIE ZOBOWIĄZANE ZOSTAŁY DO WYZNACZENIA KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY Z KIBICAMI (SLO).

 

Głównym zadaniem SLO jest zapewnienie właściwej i konstruktywnej komunikacji klubu ze swoimi kibicami. Koordynator ds. współpracy z kibicami jest pomostem między kibicami a klubem, jego zadaniem jest umożliwianie i wspieranie dialogu między obiema stronami. Kibice za pośrednictwem SLO mogą przedstawiać zarządowi klubu swoje pomysły, propozycje, opinie i postulaty. SLO informując kierownictwo o potrzebach kibiców może pomóc klubowi w podejmowaniu lepszych decyzji.

 

SLO SWOJE ZADANIA REALIZUJE POPRZEZ:

– kontakt osobisty z kibicami drużyny

– prowadzenie korespondencji z kibicami. Odpowiadanie na pytania, przekazywanie i pisanie wiadomości e-mailowych – adres do korespondencji

– utrzymywanie kontaktu z kibicami przez ogólnie dostępny numer telefonu ;

– organizację spotkań kibiców z przedstawicielami klubu w celu poprawy dialogu między stronami;

– udział w pracach zespołów roboczych oraz spotkaniach dotyczących spraw związanych z kibicami;

– udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa oraz w odprawach przedmeczowych;

– udział w meczach wyjazdowych wraz z kibicami, rozładowywanie powstających konfliktów, mediacja w sytuacjach problemowych;

– koordynacja procesu komunikacji między grupami ultras z osobami odpowiedzialnymi za organizację i zabezpieczenie meczu, utrzymywanie kontaktu z kierownikiem ds. bezpieczeństwa;

– wsparcie przedmeczowych inicjatyw kibicowskich.


 

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY Z KIBICAMI (SLO) W KLUBIE MKP POGOŃ SIEDLCE:

LESZEK SZMURŁO

tel. 693-481-070

mail: garbus26@poczta.onet.pl