ecW7Ed2

Zarząd MKP Pogoń Siedlce działając zgodnie ze statutem (par. 19, pkt. 1) informuje, że walne zebranie sprawozdawcze członków klubu odbędzie się w dniu  25.06.2019 r. (wtorek) o godz. 16:30 w I terminie i godz. 16:45 w II terminie (uchwała zarządu MKP Pogoń Siedlce z dnia 22 maja 2019) w Siedlcach w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53. 

Nadmieniamy, że będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej w dniu walnego zebrania sprawozdawczego.

BILANS ZA 2018 ROK

REGULAMIN OBRAD

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK

PORZĄDEK OBRAD