DSC_0016

W drugim terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MKP Pogoń Siedlce. Nowym prezesem został Andrzej Materski.

W pierwszym terminie dokonano wyboru: przewodniczącego obrad – Leszka Czapskiego, członka prezydium – Krzysztofa Dębińskiego, sekretarza – Małgorzatę Falkowską i protokolanta – Łukasza Firusa.

Prezes Michał Chromiński przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu w okresie 01.01.2016-31.03.2018. 321 362 złotych i 4 grosze – oto wynik finansowy Pogoni na plus w 2016 roku. Z kolei rok później nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła 534 201 złotych i 81 groszy.

Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W Walnym Zebraniu wzięło udział 65 członków, co okazało się wystarczającym kworum do zawiązania wyborów.

– Trener Dariusz Banasik pobiera pensję z klubu do końca czerwca, więc powinien stawić się przed kibicami i wytłumaczyć się. Gdzie on jest? – pytali retorycznie kibice. – Banasik chodził i mówił, że wychowankowie nie nadają się do gry. A on nadaje się na trenera? – można było usłyszeć.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Głosy za – 48 osób, przeciw – 8, wstrzymało się – 4.

– Wszyscy tu zgromadzeni przeżywamy spadek. Zastanówmy się jednak, co dalej? My, którzy kochamy klub musimy z nim być na dobre i złe. Każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: co możemy poprawić? Nie takie tuzy spadały do niższej ligi. Uważam, że nowy zarząd powinien powołać radę kibiców. Wszyscy popełniliśmy błędy. Od jutra będziemy pracować nad II ligą. Dziękuję za to, że jesteście. Zaczynamy nowe życie – powiedziała wiceprezydent Siedlec Anna Sochacka.

Postanowiono, że zarząd nowej kadencji będzie liczył 10 osób, zaś Komisja Rewizyjna cztery osoby. Nowy zarząd stworzyli: Michał Chromiński (51 głosów), Marek Ciuhak (59), Leszek Czapski (60), Krzysztof Dębiński (54), Andrzej Materski (54), Dariusz Młynarczyk (58), Jan Niedziółka (54), Mariusz Skiba (58), Zdzisław Stefanoff (58), Zbigniew Sulej (55). Komisja Rewizyjna: Mariusz Gruda (59), Andrzej Filipiuk (61), Marek Kordecki (59), Daniel Płudowski (60).

Nowym prezesem został Materski. Na wiceprezesów wybrano Chromińskiego oraz Dębińskiego. Skarbnikiem został Skiba, zaś sekretarzem Czapski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Gruda. Na wiceprzewodniczącego wybrano Płudowskiego, zaś sekretarzem Filipiuka. – Prowadziłem Pogoń w trudnym momencie. Wiem z czym wiąże się funkcja prezesa zarządu. Musimy razem pociągnąć ten wózek. Dostaliśmy mocno w głowę, ale nie tacy jak my dostawali. Przy wsparciu środowiska i miasta mamy szansę wrócić na właściwe tory. Oby taki dzień jak 13 czerwca nie powtórzył się za naszych czasów – powiedział nowo wybrany prezes.

Materski zapowiedział również, że od nowego sezonu w Pogoni zostanie zatrudniony dyrektor sportowy. Prawdopodobnie tę funkcję obejmie były piłkarz.